Bài đăng

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC - HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN

  TỰ CHỦ ĐẠI HỌC - HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN LÂM QUANG THIỆP Trường Đại học Thăng Long Tham luận tại Hội thảo “Đổi mới tư duy về quản lý nhà nước với nền giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông, Phú Yên, 13/6/2020. Tự chủ đại học là một chủ đề có lẽ được đề cập đến nhiều nhất trong cộng đồng giáo dục đại học (GDĐH) nước ta vào những năm gần đây. Bài viết này sẽ nhắc lại ngắn gọn về lịch sử và cơ sở lý luận của vấn đề, tình trạng triển khai tự chủ đại học ở nước ta qua việc áp dụng thể chế hội đồng trường (HĐT), và đề xuất một số phương hướng xử lý những khó khăn và thúc đẩy việc áp dụng tự chủ đại học trong hệ thống GDĐH nước ta.      1. Một chủ đề không mới Tự chủ đại học là một chủ đề không hề mới, nó được nói đến rất nhiều trên thế giới và ở nước ta, và chắc sẽ còn được bàn cãi tiếp tục và mãi mãi, khi nào trên đời này còn tồn tại trường đại học. Các lo

NÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

NÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHƯ THẾ NÀO? LÂM QUANG THIỆP Trường Đại học Thăng Long Tham luận tại Hội thảo “Các giải pháp ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên”, do Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức, tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 27/8/2019. Việc đào tạo giáo viên ở nước ta, bên cạnh những thành tựu, còn tồn tại nhiều vấn đề. Trong hàng chục năm qua tình trạng khi thừa khi thiếu giáo viên xảy ra thường xuyên [Nguyễn Thị ThuThủy, 2019]. Có những năm tình trạng đó trầm trọng đến mức một số trường đại học sư phạm không tuyển được sinh viên, giảng viên không có việc làm. Đó là chưa kể đến việc trình độ giáo viên không đáp ứng kịp sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Tình hình nêu trên đặt vấn đề cần cấp bách đổi mới hệ thống đào tạo giáo viên. Bài viết này nêu một số ý kiến đóng góp về phương hướng đổi mới hệ thống đào tạo giáo viên, từ ba góc độ: mô hình cơ sở đào tạo giáo viên, quy trình đào tạo giáo viên và việc quản